A 12 lépés ereje

Miben segíthet a 12 lépéses program?


Szinte az összes 12 lépéses program az Anonim Alkoholisták 12 lépésén alapul. A lépések szövegében csak bizonyos, konkrét részeknél van változás, függően attól, hogy az adott névtelen közösség miért jött létre. Ilyen éretelemben beszélhetünk a névtelen alkoholistákról, névtelen droghasználókról, névtelen túlevőkről, névtelen szerencsejátékosokról, névtelen szexfüggőkről is. Én személy szerint egy Al-Anon családi csoportnak vagyok a tagja.

A program spirituális jellegű, bár az isten szerepe jelen van a lépésekben, “saját felfogásunk szerinti Isten”, vagy “Felsőbb Erő” megfogalmazásban. Nem kell vallásosnak lenni, nem kötelező templomba járni. A program lényege a spirituális alapú hit valamiben, ami egyénenként eltérő lehet. A hívők számára ez általában a saját isten, mások számára ez lehet akár a saját ereje, az önsegítő csoport ereje, vagy bármilyen választott erő. A program megvalósítása csoportmunka révén történik, számtalan ilyen kisebb-nagyobb közösség működik. A csoport tagjai megosztják egymás között a saját élettörténetüket. A tagok szenvedéstörténete közös tudássá válik, s ezzel értelmet nyer, ráadásul a rendszeres önfeltárás folyamatos egyéni önismereti munkára is szoktat. Önfejlesztő programnak is nevezhetjük, mert az egyén viselkedésének, másokhoz való viszonyának jobbításáról szól. A program követői nem a tökéletességre törekszenek, hanem céljuk a fejlődés.

Bizonyára léteznek más programok is az alkoholisták hozzátartozói számára, de ez a 12 lépés már évtizedek óta sok millió embernek segített a lelki béke megteremtésében, ezért választottam én is ezt. Érdemes megismerkedni vele, átgondolni a lépések tartalmát és kipróbálni. No és ami még igen fontos: nem szektáról van szó!


Az Al-Anon 12 lépése

 1. Beismertük, hogy tehetetlenek voltunk az alkohollal szemben, hogy életünk irányíthatatlanná vált.
 2. Meggyőződtünk arról, hogy csak egy nálunk hatékonyabb Erő képes helyreállítani lelki egészségünket.
 3. Elhatároztuk, hogy akaratunkat és életünket a saját felfogásunk szerinti Isten gondjaira bízzuk.
 4. Mélyreható és bátor erkölcsi leltárt készítettünk magunkról.
 5. Beismertük Istennek, magunknak és egy másik ember­nek hibáink igaz természetét.
 6. Teljesen felkészültünk arra, hogy Isten megszabadítson e jellembéli hiányosságoktól.
 7. Alázatosan kértük Öt fogyatékosságaink felszámolására.
 8. Sorba vettük mindazokat, akiknek valaha kárára voltunk és készek voltunk jóvátételre mindnyájuk felé.
 9. Közvetlen jóvátételre törekedtünk mindazokkal, akikkel erre lehetőség nyílott, kivéve, ha ez sérelmes lett volna rájuk vagy másokra nézve.
 10. Tovább folytattuk az önvizsgálatot, és amikor hibásnak találtuk magunkat, azt haladéktalanul beismertük.
 11. Igyekeztünk ima és elmélkedés útján tudatos kapcsolatunkat a saját felfogásunk szerinti Istennel fejleszteni, kérve velünk kapcsolatos akaratának felis­merését és erőt annak kivitelezésére.
 12. E lépések követésének eredményeként nyert szellemi ébredés után igyekeztünk továbbadni ezt az üzenetet másoknak és gyakorolni ezeket az alapelveket életünk minden megnyilvánulásában.
Al-Anon családi csoport gyűlés

Az Al-Anon 12 hagyománya

 1. Közös boldogulásunk mindennél előbbre való, egyéni felépülésünk az Al-Anon egységétől függ.
 2. Csoportjaink számára csak egy abszolút tekintély létezik, a szerető Isten, amiként ő megnyilatkozhat csopoprtjaink lelkiismeretén keresztül. Vezetőink csupán bizalmunkat élvező szolgálattevők, nem irányítanak.
 3. Amikor az alkoholisták hozzátartozói összejönnek közös gyógyulásuk céljából – ha nincs más kötelezettségük – Al-Anon Családi Csoportnak nevezhetik magukat. Az Al-Anon tagság egyetlen feltétele: egy hozzátartozónk vagy barátunk alkoholizmustól való szenvedése.
 4. Minden csoport legyen önrendelkezésű, kivéve olyan ügyek esetében, amelyek más csoportokat vagy az Al-Anon vagy A.A. egészét érintik.
 5. Az Al-Anon Családi Csoport egyetlen célja: segítséget nyújtani az alkoholisták családtagjainak. Ezt úgy tehetjük meg, hogy mi magunk is gyakoroljuk az A.A. Tizenkét Lépését ezáltal bátorítjuk és értjük meg alkoholista hozzátartozóinkat , valamint szívesen fogadjuk és vigasztaljuk az alkoholista családtagjait.
 6. Az Al-Anon Családi Csoport nem támogat vagy finanszíroz semmilyen külső intézményt vagy vállalkozást, s nevét ilyenek használatára nem engedi át, nehogy a pénz, vagyon vagy presztízs eltérítsen minket elsődleges spirituális célunktól. Mindazonáltal a tőlünk különálló A.A.-val mindig együttműködünk.
 7. Minden Al-Anon csoport legyen önfenntartó, hárítsa el a külső adakozásokat.
 8. Az Al-Anon Tizenkettedik Lépésének gyakorlása maradjon mindig a pénztől független, tehát nem hivatásos, de szolgálati központjaink alkalmazhatnak speciális dolgozókat.
 9. Az Al-Anon csoport, mint olyan, soha ne szerveződjék, bár alakíthatunk szolgálati választmányokat vagy bizottságokat, ezek közvetlenül felelnek azoknak, akiket szolgálnak.
 10. Az Al-Anon Családi Csoportok nem formálnak véleményt külső ügyekben, ezért az Al-Anon név sohase vonható be nyilvános vitába.
 11. A nyilvánossággal való kapcsolatunk nem a hírverésen, hanem a vonzerőn alapul. Személyes névtelenségünket mindig meg kell őriznünk a sajtóban, rádióban, és a filmekben is. Különös figyelemmel kell őriznünk az egyes A.A. tagok névtelenségét.
 12. Minden hagyományunk spirituális alapja a névtelenség, folytonosan emlékeztetve bennünket arra, hogy az elvek előbbre valóbbak, mint az egyes személyek.

A lelki béke imája sokszor segít ma is!

lelki-beke-imaja-al-anon

“Istenem, adj lelki békét, annak elfogadására, amin változtatni nem tudok,

bátorságot, hogy változtassak, amin tudok,

és bölcsességet, hogy felismerjem a különbséget!”